Thứ Sáu, 2 tháng 4, 2010

Mời tất cả các bạn viết bài cho Blog Thuốc Cổ Truyền

    Tôi viết Blog này nhằm học tập và chia sẽ những kiến thức về y học. Vì vậy tôi sẽ cố gắng viết và chia sẽ những gì tôi biết. Tuy nhiên riêng tôi sẽ có nhiều hạn chế, vì vậy tôi cần tất cả các bạn hãy chia sẽ những kinh ngiệm và kiến thức của các bạn, để bạn và tôi và tất cả mọi người có được nhiều hiểu biết và có sức khỏe hơn vì những hiểu biết đó.
Bạn có thể sử dụng tài khoản   :        thuoccotruyen@gmail.com
Mật khẩu                                   :         mk123123    

 Nếu có gì liên hệ Bạn có thể gọi cho Liêm( 0982542525 ) Email: tuliemtuandat@yahoo.com.vn     

Chuyển Nhà Trọn Gói

Viết bởi : Thuốc Cổ Truyền Time: 21:10 Chủ đề:

0 nhận xét:

Đăng nhận xét

 

Blog Archive